Policies - General provisions

Chính sách quy định chung
Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi nghĩa bạn đồng ư với các điều khoản này. Trang web quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong điều khoản sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web không cần thông báo trước. Khi các thay đổi về điều khoản sử dụng được đăng tải, nghĩa bạn chấp nhận với những thay đổi đó. Quư khách vui ḷng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Ư kiến khách hàng

Tất cả nội dung trang web ư kiến đóng góp của khách hàng đều tài sản của chúng tôi. Chúng tôi sẽ những phản hồi ngay khi nhận được đóng góp của khách hàng nhằm đem tới những sản phẩm, dịch vụ  tốt nhất cho quư khách.

Thương hiệu bản quyền                                                                                                         

Các điều kiện, điều khoản nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam Ṭa án thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này.

 

Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ mâu thuẫn, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản sử dụng này đều sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành của nước Cộng Ḥa Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Luật pháp thẩm quyền tại Việt Nam

Tất cả các điều khoản sử dụng này sẽ bị chi phối được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Nếu tranh chấp phát sinh bởi các điều khoản sử dụng này, quư khách gửi khiếu nại lên ṭa án Việt Nam để giải quyết.

Điều hành

Website www.adam.com.vn được quản bởi Công ty TNHH Ánh Dương An Mộc

Trụ sở chính:  A15-17, Bạch Đằng 1, Phường 2, Quận Tân B́nh, Tp. Hồ Chí Minh